การควบคุมแมลงและหนู

แสดงผล 1 - 3 จาก 9 ผลิตภัณฑ์

เป็นสารออร์กาโนฟอสเฟต ชนิดเดียวที่ผ่านการทดสอบโดยองค์การอนามัยโลก ว่าเป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำ 

ด้วยประสิทธิภาพของสาร Flocoumafen สามารถกำจัดหนูได้ทุกชนิด รวมทั้งหนูที่มีความต้านทานยาเบื่อหนูทั่วไป

พิเศษ..สารออกฤทธิ์คือ ไดโนทีฟูรานกับส่วนผสมที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 8 ชนิด (The Big 8 Allergens) 

แสดงผล 1 - 3 จาก 9 ผลิตภัณฑ์

เป็นสารออร์กาโนฟอสเฟต ชนิดเดียวที่ผ่านการทดสอบโดยองค์การอนามัยโลก ว่าเป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำ 

ด้วยประสิทธิภาพของสาร Flocoumafen สามารถกำจัดหนูได้ทุกชนิด รวมทั้งหนูที่มีความต้านทานยาเบื่อหนูทั่วไป

พิเศษ..สารออกฤทธิ์คือ ไดโนทีฟูรานกับส่วนผสมที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 8 ชนิด (The Big 8 Allergens) 

ผู้เชียวชาญการกำจัดแมลงรบกวน

ผู้เชียวชาญการกำจัดแมลงรบกวน

ปศุสัตว์

ปศุสัตว์

สัตว์รบกวนในบ้าน

แมลงและหนูรบกวนในบ้าน

กำลังมองหาผลิตภัณฑ์อารักขาพืช?

แผนกอารักขาพืช

แผนกอารักขาพืช