การควบคุมแมลงและหนู

อะเบท®

สารกำจัดลูกน้ำยุงประสิทธิภาพสูง กำจัดลูกน้ำยุงได้ทุกระยะ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย รู้จักกันในชื่อ "ทรายอะเบท"

เป็นสารออร์กาโนฟอสเฟต ชนิดเดียวที่ผ่านการทดสอบโดยองค์การอนามัยโลก ว่าเป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำ 

คุณสมบัติ

สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ

ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุง

ทำให้ลูกน้ำยุงตายภายใน 1 ชั่วโมง และยังคงฤทธิ์อยู่ได้นานกว่า 3 เดือน

ยังสามารถใช้กำจัดตัวอ่อนของแมลงต่างๆได้ เช่น ริ้นน้ำจืด ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ แมลงหวี่ขาว ฯลฯ

สนใจติดต่อ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด 

โทร 02-2548301-7

ดาวน์โหลด
Abate Image