การควบคุมแมลงและหนู

เซกลีรา® 40ดับเบิ้ลยูเอสจี

ออกฤทธิ์ knockdown ได้รวดเร็ว ไม่ทิ้งคราบ ไม่มีกลิ่น กำจัดแมลงได้หลายชนิด

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

สารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ ควบคุมแมลงรบกวนที่ดื้อสารกลุ่มไพรีทรอยด์ และสารอิมิดาคลอพริด

ออกฤทธิ์เร็ว

ไม่ทิ้งคราบ ไม่ทิ้งกลิ่น

ไม่ขับไล่แมลง

ส่งผ่านสารออกฤทธิ์

กำจัดแมลงได้หลายชนิด

ดาวน์โหลด
Seclira Image