การควบคุมแมลงและหนู

เซลอนตรา®

เหยื่อกำจัดหนู ดึงดูดหนูได้ดี กำจัดหนูได้รวดเร็ว ลดการทำลายไม่มีสารตกค้าง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

คุณสมบัติ

สารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ กำจัดหนูได้รวดเร็วภายใน 7 วัน ด้วยการวางเหยื่อเพียง 2 รอบ

ดึงดูดหนูได้ดีแม้มีแหล่งอาหารอื่น

คงทนในทุกสภาวะ

ปลอดภัยต่อสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย

ไม่มีสารตกค้าง ลดการปนเปื้อน

เซลอนตรา®