การควบคุมแมลงและหนู

เฟนโดน่า® 10 เอสซี

สารเคมีกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูงและออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว

ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ alpha-cypermethrin ออกฤทธิ์ได้ผลดีกับแมลงหลายชนิด 

คุณสมบัติ

กำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้หลายชนิด เช่น มด แมลงสาบ แมลงวัน ยุง หมัด แมลงสามง่าม และแมงมุม เป็นต้น

ออกฤทธิ์ในระยะเวลาสั้นเพียง 30 นาทีและแมลงจะตายภายใน 24 ชั่วโมง ออกฤทธิ์โดยการสัมผัสและการกิน

ใช้ง่านง่าย มีความเป็นพิษค่อนข้างต่ำต่อมนุษย์และสัตว์ชนิดอื่นๆ

ดาวน์โหลด
Fendona Image