การควบคุมแมลงและหนู

ค้นหาผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช BASF

หน้านี้แสดงภาพรวมของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่มีการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และฉลาก

แสดงผล 1 - 5 จาก 9 ผลิตภัณฑ์

เป็นสารออร์กาโนฟอสเฟต ชนิดเดียวที่ผ่านการทดสอบโดยองค์การอนามัยโลก ว่าเป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำ 

ด้วยประสิทธิภาพของสาร Flocoumafen สามารถกำจัดหนูได้ทุกชนิด รวมทั้งหนูที่มีความต้านทานยาเบื่อหนูทั่วไป

พิเศษ..สารออกฤทธิ์คือ ไดโนทีฟูรานกับส่วนผสมที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 8 ชนิด (The Big 8 Allergens) 

ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ alpha-cypermethrin ออกฤทธิ์ได้ผลดีกับแมลงหลายชนิด 

มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ 2 ชนิดคือ อัลฟ่า-ไซเพอร์เมทริน 3% และฟลูเฟนนอกซูลอน 3% 

สามารถป้องกันและกำจัดแมลงได้หลายชนิดทั้งแมลงบินและแมลงคลาน เช่น มด เรือด ด้วง แมลงสาบ แมลงวัน หมัด เป็นต้น