การควบคุมแมลงและหนู

แสดงผล 4 - 6 จาก 9 ผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ alpha-cypermethrin ออกฤทธิ์ได้ผลดีกับแมลงหลายชนิด 

มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ 2 ชนิดคือ อัลฟ่า-ไซเพอร์เมทริน 3% และฟลูเฟนนอกซูลอน 3% 

สามารถป้องกันและกำจัดแมลงได้หลายชนิดทั้งแมลงบินและแมลงคลาน เช่น มด เรือด ด้วง แมลงสาบ แมลงวัน หมัด เป็นต้น

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

แสดงผล 4 - 6 จาก 9 ผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ alpha-cypermethrin ออกฤทธิ์ได้ผลดีกับแมลงหลายชนิด 

มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ 2 ชนิดคือ อัลฟ่า-ไซเพอร์เมทริน 3% และฟลูเฟนนอกซูลอน 3% 

สามารถป้องกันและกำจัดแมลงได้หลายชนิดทั้งแมลงบินและแมลงคลาน เช่น มด เรือด ด้วง แมลงสาบ แมลงวัน หมัด เป็นต้น

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ผู้เชียวชาญการกำจัดแมลงรบกวน

ผู้เชียวชาญการกำจัดแมลงรบกวน

ปศุสัตว์

ปศุสัตว์

สัตว์รบกวนในบ้าน

แมลงและหนูรบกวนในบ้าน

กำลังมองหาผลิตภัณฑ์อารักขาพืช?

แผนกอารักขาพืช

แผนกอารักขาพืช